Stay, little valentine, stay Each day is valentine's dayWelkom op de site van het Hersentumorfonds.

Een jong fonds met de ambitie om onderscheidende waarde toe te voegen aan de bestaande fondsen en wervingsinitiatieven die het broodnodige hersentumoronderzoek mede mogelijk maken. Vanuit wederzijds vertrouwen, overtuigd van het nut van samenwerking met die andere partijen. Voorstander ook van kennisdeling en een goede taakverdeling. Voorlichting geven bij voorbeeld kan het Hersentumorfonds met een gerust hart aan anderen (zoals KWF, Hersenstichting) overlaten. Daarmee heeft het de handen vrij om te focussen op haar core-business: het op verantwoorde wijze financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de rol van immuuntherapie bij de behandeling van primaire hersentumoren.


Doelstelling

Het Hersentumorfonds is een Stichting.

In artikel 2.1 van de oprichtingsakte staan haar doelstellingen als volgt omschreven: “De stichting heeft ten doel, een betrouwbare schakel vormen tussen specifieke goede doelen en hun fondsen enerzijds en hersentumoronderzoek anderzijds. Alsmede het zorgdragen voor verdeling van door derden ingezamelde gelden over hersentumoronderzoeken en –onderzoekers in Nederland en daarbuiten, en prominente deskundigen op daaraan gelieerde onderzoeksgebieden, en het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.....

Aanpak

Het Hersentumorfonds is een jong fonds dat...

onderscheidende waarde wil toevoegen aan de bestaande fondsen en initiatieven die het broodnodige hersentumoronderzoek mede mogelijk maken. Vanuit wederzijds vertrouwen, overtuigd van het nut van samenwerking. Kennisdeling en een goede taakverdeling zijn daarin een sleutel om optimaal te kunnen focussen op haar core-business: het op verantwoorde wijze financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van primaire hersentumoren. En meer in het bijzonder, de inzet van immuuntherapie voor dat doel. Met de vinger aan de pols van de onderzoeker. In de hoop op een lumineus idee, een bijzondere ontdekking, beter toekomstperspectief voor hersentumor- patiënten. En tegelijkertijd met voldoende realiteitszin en geduld om de wetenschap de benodigde tijd te gunnen resultaten te boeken.....

Ambitie

Primaire hersentumoren zijn vooralsnog ongeneeslijk

Om die impasse te doorbreken is geld nodig, veel geld. En dat is er niet. Politiek en industrie hebben weinig animo om te investeren; het grote publiek heeft onvoldoende zicht op de omvang van deze ziekte. Gevolg is dat het aantal donaties aan juist dit goede doel ver achter blijft bij de werkelijke behoefte. Daar verandering in brengen is de ambitie van het Hersentumorfonds. Met de hulp van velen moet het vanaf 2020 mogelijk zijn jaarlijks een bedrag op te halen van minimaal € 2.500.000,=. Geld dat wij – door onze kosten laag te houden - verwachten bijna volledig te kunnen inzetten voor onderzoek van topkwaliteit.

Focus

Immuuntherapie is een behandeling die het...

eigen afweersysteem in staat stelt kankercellen beter te vernietigen. Hij staat volop in de belangstelling van patiënten en behandelaars, want “wat is er nu beter dan het eigen afweersysteem dat de tumor aanpakt?” En de ontwikkelingen gaan snel. De huidige wetenschap heeft ons al vele inzichten verschaft mbt de werking van ons immuunsysteem, en de effecten van immuuntherapie op verschillende vormen van kanker. Maar helaas, op het gebied van hersentumoren is nog nauwelijks vooruitgang geboekt. Juist daarom wil het Hersentumorfonds al het mogelijke bijdragen om - ter aanvulling op de steeds accuratere chemo- en radiotherapie en huidige chirurgische precisie - immuuntherapie voor de behandeling van primaire hersentumoren te blijven onderzoeken en trachten te doorgronden.